/
  • Tips & råd

  • Kakel och Klinker

   Kakel och klinker är så gott som underhållsfritt. Oftast krävs inte mer än normal veckostädning för att hålla både golv och väggar i perfekt skick, och smuts torkas lätt bort med lämpligt rengöringsmedel. Nedan hittar du mer utförliga råd om hur du bör sköta olika typer av keramikplattor. 
   Väggar

   Kakelplattor och glaserade klinkerplattor 
Vid vanlig veckostädning räcker det vanligtvis att torka av ytan med en fuktig trasa. Fläckar tas enkelt bort med alkaliskt rengöringsmedel, medan kalkstänk löses upp med kalkborttagningsmedel. Skölj alltid av och torka torrt oavsett vilken metod du använder. 

Kakelplattor med dekor är lite känsligare och riskerar att missfärgas eller repas om de behandlas med syra eller rengörs med sträva svampar. Tänk därför på att alltid använda en mjuk svamp och även torka torrt med en mjuk trasa.


   Golv 

Oglaserade, ej tätsintrade plattor 


   Innan du tar golvet i bruk rekommenderar vi att du behandlar det med klinkerolja, som går ner i porerna och ger en djupare färg och en glansig, skyddande yta som gör golvet mer lättstädat. Till vardags kan du använda såplösning för att förstärka effekten, men fortsätt gärna att behandla golvet med klinkerolja 2-3 gånger per år eller vid behov.

Givetvis ska du alltid använda produkter som är avsedda och anpassade för keramik, och undvika till exempel bonvax. Skulle golvet få svårare fläckar som din vanliga såplösning inte rår på, bör du istället använda alkaliskt eller surt rengöringsmedel. 

Mycket porösa så kallade cottoplattor behöver speciellt skydd i form av impregnering. Detta ordnas ibland redan vid tillverkning, men om så inte är fallet måste du själv behandla dem med ett lämpligt impregneringsmedel.


   Oglaserade, tätsintrade plattor

   
I princip kan du behandla dina tätsintrade plattor på samma sätt som de ej tätsintrade. Skillnaden ligger i att de normalt inte behöver behandlas med klinkerolja – undantag finns dock, då vissa av dessa plattor har en porösare yta där oljebehandling kan förenkla städningen.
   Granitkeramik 


   På dina oglaserade keramikgolv får du inte använda såplösning eller klinkerolja, utan du bör istället behandla dem med ett svagt alkaliskt rengöringsmedel.


   

Glaserade plattor och mosaik 


   En glaserad yta är enkel att rengöra då den glatta beläggningen motstår fett och smuts mycket väl. Vatten är ofta fullt tillräckligt, annars fungerar ett svagt alkaliskt eller surt rengöringsmedel utmärkt. Det enda du behöver tänka på att aldrig behandla glaserade plattor med klinkerolja. 
   Fogar

   Cementfogar är alltid porösa, men med hjälp av klinkerolja åstadkommer du ändå viss tätning. Den enda nackdelen med oljebehandling är att det gör fogen några nyanser mörkare, något som kan undvikas om du köper speciellt anpassat kakel- och fogskydd, som utöver att det underlättar städning även bevarar det ursprungliga utseendet på fogen. 

God ventilation är viktig i våtutrymmen, som annars tillhandahåller gynnsamma förhållanden för mögel. För att hämma mögeltillväxten är cementfogar alkaliska, och vill du förhöja effekten ytterligare kan du städa med alkaliskt rengöringsmedel – samt givetvis vara noggrann med att vädra ut.

  • FläckRekommenderad rengöring
   FettAlkaliskt rengöringsmedel
   BläckSyra (saltsyra/oxalsyra)
   RostSyra (saltsyra/oxalsyra)
   KalkSyra (saltsyra/oxalsyra)
   Öl och vinAlkaliskt rengöringsmedel
   GummiLösningsmedel (terpentin/aceton)
   GlassAlkaliskt rengöringsmedel
   FärgprodukterLösningsmedel(terpentin/aceton/lacknafta)
   MetallskrapAlkaliskt rengöringsmedel/syra/polermedel
   StearinLösningsmedel (terpentin/aceton)